• Tatiana Kashirina 190 kg clean and jerk

  Tatiana Kashirina 190 kg clean and jerk
  Women's world record.
 • I love shrug bar!(KK)

  I love shrug bar!(KK)
  Konstantinovs Pulls 300x10 on the trap bar.
 • Raw Squat Compalation 10

  Raw Squat Compalation 10
 • Pisarevsky. Training-archive. Snatch 200, 205. С+jerk 240.

  Pisarevsky. Training-archive. Snatch 200, 205. С+jerk 240.
 • Tom Platz: 23 Reps @ ~ 525lb / 238kg Squat

  Tom Platz: 23 Reps @ ~ 525lb / 238kg Squat
 • Jezza Uepa 793 Lb/360 Kg Squat – No Wraps

  Jezza Uepa 793 Lb/360 Kg Squat – No Wraps
1 2 »